Mafundisho


Mambo madogo ya upendo ambayo tunawafanyia watu au watu wanatufanyia hukaa daima ndani ya mioyo yetu. Mara nyingi huja wakati kunauhitaji mkubwa na mtoaji anaweza asielewe. Taja jambo moja ambalo mtu alikufanyia na kwako limekuwa ni kubwa na utamshukuru siku zote na huwezi kusahau wema huo.

Nianze: Rafiki wa mama yangu alipojitolea kuwa nami hospitali nilipokuwa nimelazwa, kunihudumia na hadi kufua nguo zangu wakati familia yangu yote ipo mbali nami. Kweli sitasahau jambo hili.
Karibu na wewe…

1. Hana furaha maana mara nyingi ni mtu mwenye uchungu na mawazo hasi.
2. Huangalia yale ambayo hayapo sawa kwenye maisha yake na kulalamika kuyahusu.
3. Hulalamika juu ya kazi yake, mahali anapoishi, watu wanaomzunguka na karibu kila kitu.
4. Hufukuza marafiki.
5. Huwaza kuwa hawezi kufanya kitu chema hivyo hajiamini.
6. Huwalaumu watu wengine kwa yeye kukosa furaha.
7. Kila jambo linapoenda ndivyo sivyo katika maisha yake hujiona kama anaonewa.
8. Hujaribu kuwashawishi watu kuwa yeye yupo sawa ila waliomzunguka ndio wabaya.
9. Haoni uzuri wa jambo lolote yeye hungalia upande mbaya kwenye kila kitu.
10. Ni ngumu kufanikiwa maana hukosa uvumilivu.

1. Ni mwenye furaha wakati wote.
2. Husema asante hata kwa mambo madogo.
3. Huangalia alivyonavyo na kuvithamini na halalamiki kwa asivyonavyo.
4. Anatambua kuwa maisha yake hayahitajiki kuwa perfect ili yeye awe mwenye furaha.
5. Ana marafiki wengi.
6. Ni rahisi kufanikiwa maana huwa na uvumilivu.

Shalom
Mungu akikubariki usisahau kuwabariki wengine. Unapipata uwezo wa kubadili mlo kila siku mara tano kwa siku, kubadili nguo kila siku, unaishi kwenye nyumba ya umeme na unamahitaji yako yote, tambua kuwa kila siku kuna watu wanalala na njaa, wanakosa hela ya kutibiwa, hawana mavazi ya kuwakinga, hawana mahali pazuri pa kulala na wala hawana hela ya kuwapeleka watoto shule.

Fanyika baraka kwa wenye uhitaji. Sio lazima awe ndugu yako, rafiki yako au mtu wa karibu. Tambua kuna mtu mahali anahitaji msaada wako na omba Mungu akufunulie ni nani anahitaji msaada wako na uwe mwaminifu kumsaidia. Kumsaidia mtu haimaaishi wewe huna mahitaji bali upo tayari kutumiwa na Mungu kumbariki mtu mwingine. Hakika Mungu hatasahau tendo hilo na atakubariki na kukuzidishia.

Kwa mwezi tunatumia hela nyingi sana kuchangia harusi na sherehe lakini mara nyingi hatutumii hela yoyote kuwasaidia wenye mahitaji. Toa na Mungu atakuzidisha, iwe kumsaidia mtaji, kumlipia mtoto ada, kummunulia chakula, kumtafutia kazi, kumpa mavazi n.k.

GAL. 6:9-10
“Tena tusichoke katika kutenda mema; maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema; na hasa jamaa ya waaminio.”

Hii mistari tumeizoea na inaonekana myepesi sana lakini linapokutokea la kukuvunja moyo kweli inahitaji neema ya Mungu kuitimiza. Nimekuwa nikiwapa maneno ya kuwatia moyo kila siku, nami pia ni mwanadamu leo nahitaji mnitie moyo ndugu wapendwa. Please sema neno la Mungu kwa ajili yangu na Mungu akubariki.

GAL. 6:7-8
“Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi; kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu; bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele.”

Mungu huangalia moyo uliopondeka, uliotayari kumfuata na kulishika neno lake. Ukitaka kuishi maisha ya ushindi na mafanikio lazima ukubali kumpokea Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yako. Acha kuishi maisha ya michanganyo, utavuna ulichokipanda.

RUM. 10:9-11
“Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko lanena, Kila amwaminiye hatatahayarika.”

Amua leo kumkiri Yesu na kumpa maisha yako ayatawale. Kwa msaada zaidi wa kiroho usisite kuwasiliana 0784598375. Ubarikiwe.

Yusufu aliuzwa na ndugu zake, baadaye alifungwa kwa kusingiziwa. Hayo yote hayakumzuia kufanya kazi kwa bidii na kufikia ndoto zake. Hakuwaweka ndugu zake moyoni wala kuwa na kinyongo nao. Alipopata madaraka aliwasaidia na kuwatunza na hatusomi kuwa alinlipiza kisasi mke wa potifa. Hali yake ya kuwa mfungwa haikumzuia kuja kutawala.

Maisha yako ya nyuma hayana nafasi katika maisha yako ya sasa na yajayo. Kwamba umeishi kwa kuteseka sana, umenyanyasika, umesimangwa basi wewe uwe mnyonge na wa kusaidiwa tu, hapana. Maadamu upo hai unanafasi ya kuboresha maisha yako. Huwezi kubaki unalaumu wazazi hawajakupeleka shule, mama wa kambo kwa kukutesa, mwalimu kwa kukufelisha, ndugu kwa kukutenga n.k na kuacha kutumia fursa uliyonayo hata kama ni ndogo kuboresha maisha yako. Kila mtu amepitia na anapitia matatizo lakini hayatufanyi kulaumu wengine na kukosa furaha.

Unapomwamini Mungu kuwa yupo upande wako daima utakuwa mwenye furaha, kuchangamka na mwenye matumaini. Mungu anaweza kukuinulia watu wa kukusaidia, na watu hao hawalazimiki kukusaidia hivyo chochote unachofanyiwa na mtu kipokee kwa moyo wa shukrani na kuzidi kumwangalia Mungu.

EFE. 1:3-4
“Atukuzwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni, katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo; kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo.”

Watu wengi huhangaika huku na huko kutafuta baraka za mwilini lakini hawafanyi lolote kutafuta baraka za rohoni. Mungu huwapa watoto wake baraka za mwilini na za rohoni pia. Msingi wa baraka za mwilini ni kujaa baraka za rohoni. Shetani hupambana jitihada zetu za kutafuta mafanikio hivyo unapokuwa na baraka za rohoni unakuwa na uwezo wa kumshinda shetani.

Kadiri roho zetu zinavyofanikiwa ndivyo na maisha ya mwilini yatafanikiwa. Baraka za mwilini bila ya za rohoni hazitakuwezesha kumshinda shetani. Vitu vya mwilini ni vya muda mfupi ila vya rohoni vinatupelekea uzima wa milele. Usitumie maisha yako yote kutafuta vya mwilini ukasahau vya rohoni maana utaishia kwenye hasara ya milele.

2 KOR. 4:16-18
“Kwa hiyo hatulegei; bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi, iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana; tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu; bali visivyoonekana ni vya milele.”

Maombi yangu kwako unapoianza wiki hii:
Mungu akupe kiu ya kumtafuta na kulisoma neno lake.
Mungu akuwezeshe kumjua zaidi na zaidi.
Mungu akayajibu maombi yako.
Mungu akupe upendeleo wa kiMungu (Devine favour).
Mungu akapigane na adui zako.
Nawe uwe ni mwenye ushindi, furaha na ujasiri wakati wote.

Pokea katika jina la Yesu!

Kwa wewe uliyeonewa, sali sala hii mbele za Bwana …

ZAB. 69:1-5, 8, 12-20
“Ee Mungu, uniokoe, Maana maji yamefika mpaka nafsini mwangu.
Ninazama katika matope mengi, Pasipowezekana kusimama. Nimefika penye maji ya vilindi, Mkondo wa maji unanigharikisha.
Nimechoka kwa kulia kwangu, Koo yangu imekauka.
Macho yangu yamedhoofu Kwa kumngoja Mungu wangu.    Wanaonichukia bure ni wengi Kuliko nywele za kichwa changu.
Watakao kunikatilia mbali wamekuwa hodari, Adui zangu kwa sababu isiyo kweli. Hata mimi nalilipishwa kwa nguvu Vitu nisivyovichukua. 

Ee Mungu, unajua upumbavu wangu, Wala hukufichwa dhambi yangu.    Nimekuwa mgeni kwa ndugu zangu,
Na msikwao kwa wana wa mama yangu. 
Waketio langoni hunisema, Na nyimbo za walevi hunidhihaki.   
Nami maombi yangu nakuomba Wewe, BWANA, Wakati ukupendezao;

Ee Mungu, Kwa wingi wa fadhili zako unijibu, Katika kweli ya wokovu wako.  Uniponye kwa kunitoa matopeni, Wala usiniache nikazama.
Na niponywe nao wanaonichukia, Na katika vilindi vya maji.  Mkondo usinigharikishe, wala vilindi visinimeze, Wala shimo lisifumbe kinywa chake juu yangu. 

Ee BWANA, unijibu, maana fadhili zako ni njema, Kwa kadiri ya rehema zako unielekee.  Wala usinifiche uso wako, mimi mtumishi wako, Maana mimi nimo taabuni, unijibu upesi.  Uikaribie nafsi yangu, uikomboe, Kwa sababu ya adui zangu unifidie.   
Wewe umejua kulaumiwa kwangu, Na kuaibika na kufedheheka kwangu, Mbele zako Wewe wako watesi wangu wote. 

Laumu imenivunja moyo, Nami ninaugua sana. Nikangoja aje wa kunihurumia, wala hakuna; Na wa kunifariji, wala sikumwona mtu.”

« Previous PageNext Page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 158 other followers