Wafilipi – 1: Utangulizi

Paulo aliuandika waraka huu kwa wafilipi:
1. Kuelezea shukrani zake kwa ushirika wao pamoja naye katika injili, imani aliyonayo kuwa watazidi kuendelea mbele, na kuzidi kustawi.
2. Kuwaelezea hali yake ya wakati huo, tumaini alilonalo na hofu yake.
3. Kuwasisitiza kuhusu kuwa na umoja, na unyenyekevu.
4. Kuwaeleza kusudio lake la kuwatuma kwao Timotheo na Epafradito.
5. Kuwaonya kuhusu watu wahubirio injili kwa ajili ya manufaa binafsi wautumainiao mwili.
6. Kuwasihi Euodia na Sintike wapatane.
7. Kuwatia moyo wawe na furaha siku zote, wadumu katika maombi na kutenda mema yote.
8. Kuelezea shukrani zake kwao kwa kujitoa kwa ajili yake.
9. Kuwasalimu

Unajifunza nini kutokana na haya?

Advertisements

2 thoughts on “Wafilipi – 1: Utangulizi

  1. i always look on my past mistake, but this article has help m from today i will no longer think on my past mistake because god loves me and he will never forsake me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s