Wafilipi 3: Umoja

Wafilipi 2:1-4Basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu, ili mwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno; bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo  yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine.

Wafilipi 2:14-15 Yatendeni mambo yote pasipo manung’uniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama, wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi, kilichopotoka; ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu.

Katika mistari hii tunaona ya kwamba Paulo alikuwa anawasisitiza watu wa filipi kuwa na umoja. Umoja ni nguzo muhimu sana katika ustawi wa kanisa. Mahali ambapo hapana umoja hapawezi kuwa na maendeleo maana chuki, fitina, magomvi na manung’uniko hutawala na watu hawawezi kufanya kazi ya kuwaletea maendeleo iwe ni kiroho au kimwili. Sisi ni mianga katika ulimwengu, ulimwengu umejaa giza na kila mmoja huko hujishughulisha na mambo yake mwenyewe huku akiwakandamiza wengine. Inatupasa tuonyeshe mwanga wetu kwa kushikamana, kuwa na nia moja, kutangulizana na kufanya kazi ya Mungu pasipo manung’uniko wala mashindano.

Kuna watu wanafanya huduma ya Mungu kama mashindano, wanataka wao tu ndio waonekane kuwa wanamtumikia Mungu, akiinuliwa mwingine basi huanza kumuona kuwa hafai na hana thamani. Majivuno yamewafanya watu wengi washindwe kuziona nguvu za Mungu katika huduma zao na kubaki wakihudumu kwa mazoea. Mistari hii itufungue macho na kutambua kuwa sote tu watoto wa Mungu, tunafanya kazi kwa ajili ya ufalme na utukufu wa Mungu, hakuna haja ya mashindano wala majivuno.

 

Advertisements

2 thoughts on “Wafilipi 3: Umoja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s