Nimekukimbilia Bwana, Usiniache Niaibike

Shalom

Zaburi 31:1-9, 14-22

Nimekukimbilia Wewe, BWANA,
Nisiaibike milele.
Kwa haki yako uniponye,
     Unitegee sikio lako, uniokoe hima.
Uwe kwangu mwamba wa nguvu,
Nyumba yenye maboma ya kuniokoa.
     Ndiwe genge langu na ngome yangu;
Kwa ajili ya jina lako uniongoze, unichunge.
   Utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri,
Maana Wewe ndiwe ngome yangu.
     Mikononi mwako naiweka roho yangu;
Umenikomboa, Ee BWANA, Mungu wa kweli.
   Nawachukia wao washikao yasiyofaa yenye uongo;
Bali mimi namtumaini BWANA.
     Na nishangilie, nizifurahie fadhili zako,
Kwa kuwa umeyaona mateso yangu.
Umeijua nafsi yangu taabuni,
     Wala hukunitia mikononi mwa adui;
Miguu yangu umeisimamisha panapo nafasi.
   Ee BWANA, unifadhili, maana ni katika dhiki,
Jicho langu limenyauka kwa masumbufu,
Naam, mwili wangu na nafsi yangu.
   Lakini mimi nakutumaini Wewe, BWANA,
Nimesema, Wewe ndiwe Mungu wangu.
   Nyakati zangu zimo mikononi mwako;
Uniponye na adui zangu, nao wanaonifuatia.
     Umwangaze mtumishi wako
Kwa nuru ya uso wako;
Uniokoe kwa ajili ya fadhili zako.
     Ee BWANA, nisiaibishwe, maana nimekuita;
Waaibishwe wasio haki, wanyamaze kuzimuni.
     Midomo ya uongo iwe na ububu,
Imneneayo mwenye haki maneno ya kiburi,
Kwa majivuno na dharau.
     Jinsi zilivyo nyingi fadhili zako
Ulizowawekea wakuchao;
Ulizowatendea wakukimbiliao
Mbele ya wanadamu!
     Utawasitiri na fitina za watu
Katika sitara ya kuwapo kwako;
Utawaficha katika hema
Na mashindano ya ndimi.
   BWANA ahimidiwe; kwa maana amenitendea
Fadhili za ajabu katika mji wenye boma.
   Nami nalisema kwa haraka yangu,
Nimekatiliwa mbali na macho yako;
Lakini ulisikia sauti ya dua yangu
Wakati nilipokulilia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s