Uchungu na Msamaha

Uchungu ni kitu kinachoua mahusiano mengi iwe ni kifamilia, kihuduma na hata kindoa. Uchungu unaondoa ukaribu baina ya watu na kujenga ukuta wa uhasama. Uchungu unaondoa yale mazuri yote ambayo Bwana ameyaweka kwenye mahusiano yetu. Kamwe uchungu usiachwe ukakua katika maisha yetu.

Efeso 4:31 Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya.

Uchungu unakuja na hasira, ghadhabu na kelele na matukano. Utakapoacha uchungu ukue ndani yako utaleta na yote hayo.

Fahamu mizizi ya uchungu inavyoanza na hatimaye kuwa shina. Uchungu unakuja pale mtu anapokukosea na wewe ukaweka kinyongo ndani ya moyo wako. Inawezekana hakukukosea kwa kukusudia lakini sababu hukutaka kumuuliza kwa upole kuhusu jambo hilo na kuamua kuliweka moyoni basi litakuletea uchungu ndani yako.

Uchungu unakuwa shina ndani yako kwa kukuonyesha kuwa uko sahihi kuwa na kinyongo kwa kosa ulilotendewa. Unapingana na dhamiri yako inayokuambia sio sawa kuwa na kinyongo na mtu. Unajikuta unawaza jinsi mtu huyo alivyokukosea na kutokuona kosa ambalo unalifanya la kuweka kinyongo na kutokusamehe.

Ebrania 12:15 mkiangalia sana mtu asiipunguke neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo.

Katika mistari hii tunaona kuwa shina la uchungu linachupuka pale ambapo mtu anakuwa ameipungukia neema ya Mungu. Mtu unapoacha kusamehe hapo ndipo unapoanzisha mizizi ya uchungu na kutokusamehe kutapelekea wewe kupungukiwa na neema ya Mungu. Unaposhindwa kusamehe wengine unakuwa unamwambia Mungu kuwa asikusamehe na ndipo unapopungukiwa na neema ya Mungu.

Unapokuwa na uchungu na mtu, sio nyie wawili tu mnao athirika bali na watu wote wanaowazunguka. Ndio maana biblia inasema tuangalie sana maana uchungu utasababisha watu wengi kutiwa unajisi sababu yetu. Shina la uchungu linachipuka kwenye mizizi ya kutosamehe, lazima ujifunze kusamehe hata kama mtu amekukosea kwa kukusudia.

Baada ya kuona jinsi uchungu unavyoanza, tutaangalia jinsi ya kuushinda. Hadi wakati huo, Ukae na amani ya Bwana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s