Usikate Tamaa Yupo Mfariji

Usiku hujalala sababu ya uchungu mwingi na matatizo mengi. Umelia usiku kucha lakini bado hakuna badiliko. Umeamka sababu huwezi kulala siku nzima lakini hukutaka kabisa kuamka. Umeenda kazini kutimiza wajibu lakini moyo na mwili ni mzito kabisa. Unacheka lakini moyo unalia na kusononeka. Umefika hatua ya kukata tamaa na kuvunjika moyo kabisa na huoni faida ya kuishi.

Katika yote hayo kumbuka kuwa yupo mfariji. Mfariji wa ajabu ambaye hujishughulisha sana na mambo yetu. Mfariji ambaye ukimuita atakuwa nawe muda wote kukupa amani, furaha na tumaini la kweli. Matatizo unayoyapitia leo siku moja hutayaona tena, kama ambavyo wana wa Israel hawakuwaona tena wamisri pale Bwana alipowatoa chini ya utumwa wao. Bwana atakupigania nawe utanyamaza kimya.

KUT. 14:13-15
“Musa akawaambia watu, Msiogope, simameni tu, mkauone wokovu wa BWANA atakaowafanyia leo; kwa maana hao Wamisri mliowaona leo hamtawaona tena milele. BWANA atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya.  BWANA akamwambia Musa, Mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele.”

One thought on “Usikate Tamaa Yupo Mfariji

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s