Majaribu ni Kipimo cha Imani

Miscarriage ni jambo linaloumiza sana. Linaumiza zaidi iwapo litatokea zaidi ya mara moja. Mungu anapoweka mtoto ndani ya tumbo la mama tayari kunakuwa na muunganiko kati ya mtoto na mama sasa yule mtoto anatoka kabla ya muda kufika humuacha mama na simanzi na majuto sana. Anahangaika, anajiuliza why me, analia usiku na mchana na mbaya zaidi jamii haioni kama jambo hili ni kubwa kiasi gani kwa mama na hivyo badala ya kumtia moyo wanazidi kumuumiza. Maneno kama ‘mbona ni jambo la kawaida’, ‘usijali utapata mwingine bado mdogo sana’,’mtoto wala hujamuona hivyo haukumzoea hivyo haiumi sana’,’ulikuwa unafanya kazi sana’,’ni kosa lako’ n.k. huzidisha maumivu na wala hayasaidii kabisa, ni bora ukampa maneno ya Mungu yenye uwezo wa kufariji, kuponya na kuhuisha.

Majaribu kwa mtu wa Mungu ni kipimo cha imani, tunapitia majaribu mbalimbali kila siku. Kuanzia kwenye afya, watoto, kazi, biashara, ndugu, huduma n.k na majaribu haimaanishi kuwa wewe ni mtenda dhambi au Mungu hasikii maombi yako. Shetani aliruhusiwa kumjaribu Ayubu maana Mungu alikuwa anajivunia mtumishi wake kuwa ni mkamilifu na mwaminifu na hawezi kumuacha Mungu katika hali yoyote atakayopitia. Ayubu alipitia majaribu makubwa sana kuanzia mali, watoto, marafiki ndoa na afya yake lakini hakumlaumu Mungu wala kumuwazia mabaya bali alijua kuwa katika hali yoyote bado atamuona Mungu maana ametunza uaminifu wake. Mtetezi wako yu hai na hakika atasimama kukutetea, haijalishi unapitia mangapi na makubwa kiasi gani, simama na Yesu na usimuache maana yeye hajakuacha.

AYU. 1:1, 8
“Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu; mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu, na kuepukana na uovu. Kisha BWANA akamwuliza Shetani, Je! Umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu.”

AYU. 19:25-27
“Lakini mimi najua ya kuwa Mteteaji wangu yu hai, Na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi.  Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, Lakini, pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu;  Nami nitamwona mimi nafsi yangu, Na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu!”

AYU. 42:2, 12
“Najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, Na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika.  Basi hivyo BWANA akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake; naye alikuwa na kondoo kumi na nne elfu, na ngamia elfu sita, na jozi za ng’ombe elfu, na punda wake elfu.”

Advertisements

One thought on “Majaribu ni Kipimo cha Imani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s