Mistari ya Faraja Unapojaribiwa

Mistari ya Biblia ya Faraja unapopata miscarriage au jaribu lingine lolote…

YER. 17:7-8
“Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea BWANA, Ambaye BWANA ni tumaini lake.    Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, Uenezao mizizi yake karibu na mto; Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, Bali jani lake litakuwa bichi; Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, Wala hautaacha kuzaa matunda.”

OMB. 3:24-26
“BWANA ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, Kwa hiyo nitamtumaini yeye.    BWANA ni mwema kwa hao wamngojeao, Kwa hiyo nafsi imtafutayo.    Ni vema mtu autarajie wokovu wa BWANA Na kumngojea kwa utulivu.”

KUM. 31:6
“Iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu; kwa maana BWANA, Mungu wako, yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hatakupungukia wala kukuacha.”

ZAB. 28:7-9
“BWANA ni nguvu zangu na ngao yangu. Moyo wangu umemtumaini, Nami nimesaidiwa; Basi, moyo wangu unashangilia, Na kwa wimbo wangu nitamshukuru.  BWANA ni nguvu za watu wake, Naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake.  Uwaokoe watu wako, uubariki urithi wako, Uwachunge, uwachukue milele.”

ZAB. 27:14
“Umngoje BWANA, uwe hodari, Upige moyo konde, naam, umngoje BWANA.”

ZAB. 55:22
“Umtwike BWANA mzigo wako naye atakutegemeza, Hatamwacha mwenye haki aondoshwe milele.”

ISA. 41:10
“usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe; usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako; nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu.”

Mungu wa mbinguni akufariji, kukutunza na kukuhifadhi katika pendo lake. Usikate tamaa wala kuvunjika moyo, hao waisrael unaowaona leo hautawaona tena milele, Bwana atakupigania nawe utanyamaza kimya.

Advertisements

One thought on “Mistari ya Faraja Unapojaribiwa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s