Mungu Atakupigania na Adui Zako

Wana wa Israel waliteseka kwa miaka mingi katika nchi ya utumwani misri. Walimlilia Mungu kwa muda mrefu, na wakati wa Bwana ulipofika Mungu akashuka na kuwaokoa.

KUT. 3:7-9
“BWANA akasema, Hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao; maana nayajua maumivu yao; nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile, hata nchi njema, kisha pana; nchi ijaayo maziwa na asali; hata mahali pa Mkanaani, na Mhiti, na Mwamori, na Mperizi, na Mhivi, na Myebusi. Basi, tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia; tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa.”

Baada ya Bwana kuwatoa misri bado farao aliwafuatilia, lakini muda wa Bwana kuokoa ukifika hakuna awezaye kuzuia. Bwana aliteketeza jeshi lote la wamisri baharini na kuwaokoa watoto wake.

KUT. 14:13-15, 25
“Musa akawaambia watu, Msiogope, simameni tu, mkauone wokovu wa BWANA atakaowafanyia leo; kwa maana hao Wamisri mliowaona leo hamtawaona tena milele. BWANA atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya.  BWANA akamwambia Musa, Mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Akayaondoa magurudumu ya magari yao, hata yakaenda kwa uzito; na Wamisri wakasema, Na tukimbie mbele ya Israeli; kwa kuwa BWANA anawapigania, kinyume cha Wamisri.”

Bwana atakupigania kinyume na adui zako wawe ni magonjwa, kukataliwa, kukosa kazi, kukosa mtoto n.k. Simama katika imani ukauone wokovu wa Bwana.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s