Wazazi Jukumu Lako la Kwanza ni Watoto Wenu

Wazazi wanajukumu kubwa la kuhakikisha watoto wanapata mahitaji yao ya kila siku na kuwaandalia maisha bora ya baadaye. Mume unajukumu la kuhakikisha familia yako inapata mahitaji yote muhimu na kuwahakikishia maisha ya baadaye. Mume na mke kwa pamoja lazima mhakikishe mnapanga Mipango yenu na mapato yenu kuandaa maisha mazuri kwa watoto wenu hasa malazi, chakula, matibabu na elimu.

Ni jambo lisilokwepeka kuwa pamoja na familia zetu tuna ndugu ambao wanahitaji msaada wetu lakini mzazi/ mume/mke lazima uwe makini sana unapotoa msaada. Tambua kuwa priority yako ni familia yako na usifanye jambo ili uonekane kuwa ni mtu mwema na mkarimu kwa ndugu huku ukiiacha familia yako kwenye matatizo. Tunapotoa kwanza tuhakikishe familia zetu zina basic needs. Wazazi wetu ni priority maana kama sio wao tusingefika tulipo na hatupaswi kuwasahau kabisa ila unapotaka kusaidia ndugu wengine kaa chini na mke wako, wekeni mipango yenu na mapato yenu chini mfanye analysis kuona kama mnauwezo wa kusaidia au la bila kuhatarisha kesho ya watoto wenu.

Kumbuka kuwa leo utakapokuwa unatumia kila ulichonacho kusaidia kila ndugu uliyenaye, kesho mambo yakaenda ndivyo sivyo na watoto wako wakakosa mahali pa kuishi wakati leo uwezo wa kuwatafutia unao wewe unazitoa tu, hao hao ndio wataanza kukucheka kuwa hauna mipango ya kueleweka na hujui kutunza familia yako. Siku ukistaafu huna nyumba yako, hao hao watakucheka umechezea muda na hela yako na wala hawatakumbuka kuwa ulizitumia kwao. Toa msaada, saidia ndugu zako ila tumia akili na busara kwanza. Hakikisha misaada yako haiathiri watoto wako na maisha yao yajayo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s