Mafundisho


Usikubali mtu akukatishe tamaa kuwa huwezi kufanya jambo fulani. Kama umelifanyia utafiti ukaona linawezekana, umejipanga kulifanya na unaona kabisa ndilo unalotaka kulifanya, lifanye. Usisikilize watu wanaokukatisha tamaa. Wengi wetu huangalia yale ambayo hatuwezi kuyafanya, au tumetamani kuyafanya ila tunaogopa na kuwakatisha tamaa wale wanaojaribu kulifanya. Wanaokatisha tamaa hufanya hivyo kuogopa kuwa utafanikiwa na wao wameshindwa au wanaogopa kujaribu.

Miaka kadhaa iliyopita nilikiwa nataka kufanya jambo fulani na kweli nilijua kabisa nitafanikiwa, nilipoomba ushauri kwa niliowaona wanajua zaidi kuhusu mambo hayo walinikatisha tamaa sana kwa kwa sababu nilikuwa sijajiamimi nikaacha, ila niliumia sana moyo na hasa pale alipokuja kulifanya mwingine maana ilikuwa ni opportunity ya kufaa sana. Sasa nimejifunza na hakika naona ambavyo mtu unaweza kufika mbali sana kama utaweka nguvu zako zote kufanyia kazi ndoto zako na kutosikiliza wanaokatisha tamaa.

Fanya utafiti wa kutosha, Fanya kazi kwa bidii, Usikate tamaa na hakika kufanikiwa ni lazima. Mungu akiwa upande wetu hakuna aliye juu yetu.

Mfululizo huu ulianzia sehemu ya kwanza, soma kwanza ndipo uendelee na hii sehemu ya pili…

D:

WATOTO

1. Ni kwa namna gani unataka watoto wako wakue katika maeneo yafuatayo:
i. Kimwili
ii. Kihisia (emotionally)
iii. Kimahusiano
iv. Kiroho
v. Kielimu
2. Ni kwa namna gani watoto wako watasoma mwaka huu?
3. Uwezo wa watoto wako upo kwenye maeneo gani? Utawasaidie kuutumia vyema?
4. Udhaifu wa watoto wako upo wapi? Utawasaidiaje kukabiliana nao?

E: KIUCHUMI
1. Ni maendeleo gani unataka kuyaona mwaka huu katika uchumi wako?
2. Kipato chako cha sasa kikoje? Unawezaje kukiongeza?
3. Una madeni kiasi gani? Unawezaje kuyapunguza au kumaliza kabisa kwa mwaka huu?
4. Akauti yako ya akiba ikoje? Unawezaje kuweka akiba zaidi kwa mwaka huu?
5. Malengo yako ya kiuchumi ya muda mrefu ni yapi? Mwaka huu utafanya nini kuanza kuyatimiliza?
6.  Je huwa unatoa sadaka na zaka zote? Kama la mwaka huu unaanzimia kutoa kwa kiwango gani?
7. Mwezi huu tunaanza kufanya mambo gani katika safari ya kuboresha uchumi wako?

Ufuatao ni mtiririko wa maswali ambayo yatakusaidia kuangalia na kukagua maisha yako na kupanga mipango yako kwa ajili ya mwaka huu. Jibu maswali haya kwa uhakika huku ukifikiria jinsi ya kuboresha maisha yako.

A: MALENGO BINAFSI
1. Ni Tabia gani nzuri ambazo kujijengea mwaka huu na hatua gani unapanga kuzichukua kufanikisha hilo?
2. Utafanya nini kuhakikisha kuwa unasimamia malengo yako bila kusukumwa?
3. Unapanga kujifunza kitu gani kipya mwaka huu?
4. Vitabu gani unapanga kuvisoma mwaka huu?
5. Je unaifurahia kazi yako? Ni nini kimakufurahisha zaidi au kinakukera zaidi kwenye kazi yako?

B: AFYA NA MUONEKANO
1. Ni jambo gani unataka kulifanikisha mwaka huu katika kutunza na kuboresha afya yako?
2. Utafanya mambo gani kila siku ili kuweza kufikia malengo yako ya afya.
3. Unapanga kufanya nini mwezi huu kufikia malengo yako ya afya ya mwaka?

C: NDOA NA FAMILIA 
1. Muda wako na familia mwaka huu unapanga uweje?
2. Utafanya nini ili kuongeza ukaribu na mwenzi wako mwaka huu?
3. Ni mipango gani mliyonayo kama wanandoa kuimarisha ndoa yenu?
4. Mwaka huu mnategemea kwenda safari ya mapumziko? Mtaiandaa vipi?

Mungu ametupa nafasi ya kuwa na mwaka mwingine. Inawezekana mwaka jana ulipitia magumu mengi sana kiasi cha kukata tamaa kama utaweza kuja kufanikiwa tena. Ukiangalia mwaka mzima hauoni mafanikio ya aina yoyote, hivyo umeanza mwaka mpya ukiwa umekata tamaa na kuvunjika moyo.

Leo nakutia moyo, usikubali kupoteza tena mwaka mwingine kwa kuishi ukijihirumia na kujisikitikia. Amua kusimamia maisha yako huku ukimtanguliza Mungu. Tafuta muda wa kutosha, chukua daftari/ diary kisha andika mipango uliyokuwa nayo mwaka jana, nini kilienda vibaya na kisha tafakari unaweza kufanya nini tofauti ili kuweza kufanikiwa. Changanua kwa kina wapi ulikosea, wapi unahitaji kurekebisha, kama ni kujifunza zaidi, kuweka akiba, kutafuta mkopo, kuwa na discipline n.k. kisha andika mpiango unayotaka kuiendeleza na mipya ya mwaka huu na jinsi gani utaweza kuifikia.

Wengi wetu hufanya kosa la kuweka mipango bila kuchanganua kila siku utakuwa unafanya nini ili kuifikia mipango na malengo yako. Ni lazima uwe na mipango ya muda mrefu, muda wa kati na kila siku ili uweze kujua kama unafanya kazi kufikia ndoto zako ama la.

Nitakuja na somo ya jinsi ya kuweka mipango ya mwaka…

Salam za mwaka mpya
Unapokaribia kuanza mwaka mpya, anza na Bwana na kumbuka mambo yafuatayo:

1.Omba Mungu akujalie moyo mpya wenye kumpenda yeye zaidi.

EZE. 36:25-27
“Nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi; nitawatakaseni na uchafu wenu wote, na vinyago vyenu vyote. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu, na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu, na kuzitenda.”

2. Sahau yaliyopita yaliyokuumiza moyo na uliyofanya vibaya na angalia yaliyo mbele yako.

FLP. 3:13-14
“Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika; ila natenda neno moja tu; nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele; nakaza mwendo, niifikilie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu.”

3. Jifunze kutokana na makosa.

EBR. 12:10-11
“Maana ni hakika, hao kwa siku chache waliturudi kama walivyoona vema wenyewe; bali yeye kwa faida yetu, ili tuushiriki utakatifu wake. Kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, bali cha huzuni; lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani.”

4. Mngoje Bwana kwa saburi.

ZAB. 37:7
“Ukae kimya mbele za BWANA, Nawe umngojee kwa saburi; Usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake, Wala mtu afanyaye hila.”
ISA. 40:31
“bali wao wamngojeao BWANA watapata nguvu mpya; watapanda juu kwa mbawa kama tai; watapiga mbio, wala hawatachoka; watakwenda kwa miguu, wala hawatazimia.”

5.

Kumbuka

uaminifu wake ni

mkuu

sana.

OMB. 3:22-26
“Ni huruma za BWANA kwamba hatuangamii, Kwa kuwa rehema zake hazikomi.    Ni mpya kila siku asubuhi; Uaminifu wako ni mkuu.    BWANA ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, Kwa hiyo nitamtumaini yeye.    BWANA ni mwema kwa hao wamngojeao, Kwa hiyo nafsi imtafutayo.    Ni vema mtu autarajie wokovu wa BWANA Na kumngojea kwa utulivu.”

Nakutakia

baraka za Bwana kwa mwaka 2014. Bwana akupe kibali na

kutimiza

haja za moyo wako.

Rebeka alikuwa binti mchapakazi, mchangamfu na mwenye upendo. Hayo yanadhihirika pale alipomchangamkia mgeni kisimani, akampa maji ya kunywa na kunyweaha na ngamia wake. Ngamia wanakunywa maji mengi sana, kwa binti kunywesha ngamia 10 maji ya kuchota kisimani lazima awe kweli mchapakazi na mkarimu. Uchapakazi wake na ukarimu ukampatia mume aliyetoka kwa Bwana.

Rebeka aliendelea kumtumaini Mungu na hata alipochelewa kupata mtoto alimngoja Bwana na alipoona kama watoto wanapigana tumboni alimwendea nabii wa Mungu ili amweleze tatizo ni nini na ndipo alipoambiwa kuwa atazaa mapacha, mataifa mawili na mdogo atamtawala mkubwa. Matatizo yanaanzia hapa, rebeka hakumweleza mume wake, usiri ukaingia ndani ya ndoa na alipopata watoto akawa anampendelea zaidi mdogo maana alikumbuka unabii. Alipoona kama Mungu anachelewa kutomiza ahadi na unabii wake akaamua kutumia udanganyifu ili mwanae ampendaye achukue baraka za kaka yake.

Usiri, kupendelea na udanganyifu ulikuja kusambaratisha kabisa familia, watoto wakawa na chuki na wazazi hawakuwa na maelewano mazuri. Mungu atusaidie, wengi wanaingia kwenye ndoa wakiwa wenye upendo, ukarimu, uchapakazi na utii lakini wanapopata watoto, kazi nzuri, kusongwa na ndugu n.k hujikuta wanaacha misingi ya mwanzo na kusababisha ndoa zao kuwa za matatizo na hatimaye kuvunjika. Je, ni jambo gani linakutoa katika mpango wa Mungu kwenye ndoa yako?

MIT. 14:1
“Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake; Bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe.”

Wiki iliyopita nimesoma kwa mara nyingine tena maisha ya Sara na rebeka, wazazi wa mwanzo wa taifa la Israeli. Nimejifunza jambo lingine, hakuna mkamilifu bali tunahitaji neema na rehema za Mungu kila siku. Maisha ya mwanamke amchaye Mungu yamezungukwa na majaribu mengi sana sana. Sarah alikuwa mwanamke mtiifu sana, alimtii na kumweshimu mume wake siku zote, lakini jaribu la kutopata mtoto lilipozidi alikosa imani akaamua kulazimisha mtoto kupatikana kwa njia ya mkato. Baadaye alishindwa kukabili matokeo ya maamuzi mabaya akamtesa na kisha kumfukuza mjakazi wake.

Sarah hakua malaika bali mwanadamu, na hivyo Mungu hakumfutia ahadi yake kwake kwa sababu ya kosa lake, bado Mungu aliuangalia uaminifu wa Sarah na kumbariki kwa mtoto katika uzee. Na jina lake linaendelea kutajwa hadi katika agano jipya kuwa ni mwanamke mwenye imani na utii kwa Mungu na mume wake.

Tunahitaji kusogea katika kiti cha rehema ili kupata neema na rehema ya kutusaidia wakati wa uhitaji. No one is perfect and we are not super women, we need His grace daily.

EBR. 4:16
“Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema, na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji.”

« Previous PageNext Page »