Unyanyasaji wa Kijinsia

Tatizo la ukatili wa kijinsia watu wengi huwa wanalikwepa kuliongelea hasa makanisani. Ukigusia unasikia mwanamke lazima awe mtii kwa mume wake na hakuna anayetaka kulijadili kwa undani. Ukatili wa kijinsia upo wa aina nyingi, kuna kunyimwa matumizi muhimu, kutawaliwa kwa mabavu, kudhalilishwa na pia kupigwa. Wanawake wengi wanaishi katika ndoa zilizojaa ukatili mwingi na akiomba msaada kanisani anaambiwa tu afunge na kuomba bila msaada mwingine.

Sikatai kuwa hakuna linaloshindikana kwa Mungu na wala hatuwezi kumuekea Mungu mipaka, ila je inapotokea mke kupigwa kila siku hadi watoto wanashuhudia, kipigo kikali hadi kushindwa kwenda kazini mama huyu afanye nini? Inafika hatua anatishiwa panga, au anapigwa na vyombo mbalimbali na wameishi kwenye ndoa muda mrefu huyu mama anatakiwa kufanya nini? Wengi wanashindwa kuripoti maana jamii itawasuta, wanaona watoto watateseka na kubwa zaidi wanawapenda waume zao. Jambo hili ni kubwa na linaumiza sana, leo tuliongelee kujua nini kifanyike.

Mume…!

Attention Husbands..!!!

1 PET. 3:7
“Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili; na kumpa mke heshima, kama chombo kisicho na nguvu; na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe.”

Biblia inasema kuwa wanaume waishi na wake zao kwa akili maana ni vyombo dhaifu, neno hili limetafsiriwa kwa namna nyingi ila hapa naongelea jinsi ambavyo mwanamke hutumia hisia zake zaidi kuangalia mambo na hivyo ni rahisi sana kuumizwa kihisia kama mumewe asipokaa naye kwa akili. Wanaume wengine wanajisahau wanadhani jinsi wao wanavyochukulia mambo kirahisi na kutafuta jinsi ya kufix ndivyo na wake zao walivyo. Hali hii imesababisha wanaume wengi kuwaumiza wake zao na mbaya zaidi hawaoni kama wamewaumiza.

Mwanamke anapokuwa ameumizwa kwa kujirudia rudia bila kupata ufumbuzi huwa na tabia ya kuufunga moyo wake ili kuuzuia usiumizwe tena na hivyo hujikuta aki withdraw na kujitenga na mambo yanayohusisha emotion kwenye ndoa yake na hali hii husababisha kukosekana kwa intimacy kati ya wanandoa. Mume unauwezo na nafasi kubwa ya kumsaidia mkeo katika kutafuta uponyaji wa hisia zake na kumrejeza kama mwanzo.

1. Kuwa karibu naye, mhakikishie kila saa kila wakati kuwa unampenda, unamjali, utasimama naye kwa kila hali na muonyeshe kwa vitendo.
2. Usijaribu ku justify makosa au matendo ambayo yamemkwaza, na kufanya kuwa ni yeye amesababisha.
3. Be romantic, mtengenezee kikombe cha chai jioni mkiwa nyumbani, mnunulie maua, mweleze alivyomuhimu kwako, mtoe out for romantic dinner, n.k
4. Mpe muda huku ukiendelea kumuonyesha upendo, kujali na uwepo wako. Usimlazimishe kwa maneno au vitendo ku heal haraka kama unavyotaka wewe.
5. Kubwa kuliko yote muombee sana, katika maombi yako yote maana emotional wounds huchukua muda sana kupona.

Acha Kujidharau Unaweza

Wengi wetu hatujiamini wala kuamini kama tunaweza kufanya jambo lolote la maendeleo, kubwa au hata kuwa na ndoto za kufanya hivyo. Inawezekana tangia mtoto umekuwa ukiambiwa kwamba huwezi, ukijaribu kitu unaambiwa acha utaharibu, darasani kila mtu anakuona huwezi hata ukinyoosha mkono kujibu swali mwalimu hakuangalii na akikuchagua unajikuta kwa hofu unajibu huku unatetemeka unaishia kuchekwa na darasa zima. Hali hiyo ikakufanya ukose kujiamini, hata ofisini huwezi kutoa hoja yoyote au changamoto, unakubali tu kila unachoambiwa.

Hata ukisema uwaze mambo makubwa nafsi yako inakucheka kuwa huwezi, huna uwezo huu wala ule. Hujiamini kabisa kama unaweza azisha kitu, kukisimamia na kukifanikisha.  Leo nataka ufanye jambo moja, kaa mahali peke yako, chukua notebook na kalamu kisha andika positive qualities ambazo unajua unazo. Usiangalie watu wanakusemaje, hapa ongea na moyo wako, jichunguze na andika zote ambazo unazo. Kisha baada ya hapo zitafakari, ziweke kwenye akili, moyo na nafsi yako na ujitamkie kwa kumaanisha. Ikiwezekana zibandike kwenye kioo chako ili kila unapokuwa unajiandaa kutoka unazisoma na kuzikumbuka. Fanya zoezi hili leo kesho nitakuja na muendelezo.

Weka Mipaka Kwenye Ndoa Yako

Unapotembea sehemu mbalimbali utagundua kuwa kila nyumba nzuri yenye thamani imezungushiwa uzio, na uzio unaendana na thamani ya nyumba na vilivyomo. Utakuta nyingine uzio mrefu huwezi hata kuona miti iliyopo ndani na nyingine zipo wazi mtu yeyote anapita na kutoka kama anavyopenda. Vivyo hivyo ukiithamini ndoa yako utaiwekea mipaka, mipaka ambayo hakuna anayeweza kuivuka. Hapa simaanishi kumuwekea mwenzi wako mipaka, bali kuiwekea ndoa yako mipaka. Kila mwanandoa lazima ajiwekee mipaka. Mipaka hii itaiponya ndoa na wale wanaotaka ku tracepass na wewe itakusaidia pia kukulinda.

Wewe umeoa/ kuolewa ni kwanini basi unaruhusu mtu wa jinsia nyingine unayemuita rafiki yako akuzoee hadi kuvuka mipaka? Anakuwa huru kukushika na kukutania utani usiofaa na wewe unachekelea tu? Unakuta wafanyakazi ofisini wanashikana shikana na kutaniana na wapo kwenye ndoa, je huoni kama unaruhusu watu watracepass kwenye ndoa yako? Wengine hata kwenda lunch hawawezi bila dada au kaka fulani na wakati wapo kwenye ndoa.

Unapokuwa online unachat je umejiwekea mipaka? Message zako na jinsi unavyochat na watu umeweka mipaka? Watu wamejikuta wanatoka nje ya ndoa sababu ya ku entertain chat zisizofaa na hadi wanajikuta emotionally connected na mtu asiye mwenzi wake. Unafika nyumbani busy na simu na hata mwenzi wako huna muda naye tena maana tayari kuna mtu umeconnect naye emotionally kupitia simu.

Je ndugu wanaweza ingilia maamuzi yenu na kuyabadilisha bila nyie kuwasiliana? Ni nafasi gani wazazi wanayo kwenye ndoa yenu maana hapa pia panahitaji mipaka. Wazazi ni walezi na washauri lakini wenye maamuzi ni mume na mke.

Weka mipaka kwenye ndoa yako, tena mipaka inayostahili maana ndoa ina thamani kubwa.

Ndoa ni Zaidi ya Mapenzi

Mapenzi pekee hayatoshi kukufanya kuolewa au kumuoa mtu fulani. Unaweza kupendana na mtu, mkapendana kwa kasi yaani muda mfupi tu tangu mfahamiane mapenzi moto moto, kila dakika ni message, kila saa mnapigiana simu na kila wakati mnaonana. Unajiona yaani huwezi ishi bila yeye na unatamani mfunge ndoa hapohapo na kuanza kuishi pamoja. Wait…hapo sasa unahitaji speed gavana au wazungu wanasema reality check. Mapenzi ya msisimko kamwe sio kigezo cha kuwa na ndoa nzuri, sio kigezo cha kufunga ndoa maana hali hiyo ni ya msimu tu, siku mmeshaoana mnaishi pamoja na msisimko umeisha nini kitawaweka pamoja? Mmeokoka mnaona mnachelewa kujuana kiuhalisia hivyo ili msimkosee Mungu suluhisho mnaona ni ndoa, haya sasa mmeshaoana mmeshajuana weee na ule msisimko wa mwanzo umeisha, what next???

Ndio, lazima umpende mtu na mpendane ili muweze kuishi pamoja, lakini mambo haya ni ya muhimu kuzingatia kabla haujaamua kufunga ndoa. Je mtu huyo anaishi vipi na ndugu zake na watu wake wa karibu? Kadiri anavyoishi na ndugu zake ndivyo atakavyoishi na wewe baada ya msisimko kuisha. Je ni mtu aliyejaa malalamishi, ubinafsi, ubabe au mtu mnyeyekevu, mkarimu na mwenye kuwajali ndugu zake. Kama kwake kila ndugu yake na rafiki yake ni mbaya kasoro wewe, stop and think.

Je, anauhusiano gani na Mungu? Anauhusiano wake binafsi au tu kwa sababu wewe upo karibu na Mungu basi ili kukupata naye anajisogeza? Maisha yake ya binafsi yanamshuhudia vipi? Katika maongezi fahamu msimamo wake juu ya matumizi ya fedha, mahusiano na ndugu na pia mambo mbalimbali ya maisha. Halafu jiulize kama utaweza kuchukuliana naye na misimamo yake maana usijidanganye kuwa utambadilisha, ndoa ni kuchukuliana ila kila mmoja anamambo anayoweza kuyachukulia na asiyoweza.

Usifikiri tu kuwa sababu mnapendana basi mtafanana kwa kila kitu, hapana na ndoa inahitaji upendo, kuchukuliana, kujitoa, kusamehe, na kujali. Upendo usikufanye ukawa kipofu kwa mtu mwenye tabia ambazo hutaweza kuzichukulia kama ugomvi na kupiga, kukosa uaminifu, mdokozi, mbinafsi na mpenda makuu ambayo uwezo haupo.

Fanyia Kazi Ndoto Zako…

Usikubali mtu akukatishe tamaa kuwa huwezi kufanya jambo fulani. Kama umelifanyia utafiti ukaona linawezekana, umejipanga kulifanya na unaona kabisa ndilo unalotaka kulifanya, lifanye. Usisikilize watu wanaokukatisha tamaa. Wengi wetu huangalia yale ambayo hatuwezi kuyafanya, au tumetamani kuyafanya ila tunaogopa na kuwakatisha tamaa wale wanaojaribu kulifanya. Wanaokatisha tamaa hufanya hivyo kuogopa kuwa utafanikiwa na wao wameshindwa au wanaogopa kujaribu.

Miaka kadhaa iliyopita nilikiwa nataka kufanya jambo fulani na kweli nilijua kabisa nitafanikiwa, nilipoomba ushauri kwa niliowaona wanajua zaidi kuhusu mambo hayo walinikatisha tamaa sana kwa kwa sababu nilikuwa sijajiamimi nikaacha, ila niliumia sana moyo na hasa pale alipokuja kulifanya mwingine maana ilikuwa ni opportunity ya kufaa sana. Sasa nimejifunza na hakika naona ambavyo mtu unaweza kufika mbali sana kama utaweka nguvu zako zote kufanyia kazi ndoto zako na kutosikiliza wanaokatisha tamaa.

Fanya utafiti wa kutosha, Fanya kazi kwa bidii, Usikate tamaa na hakika kufanikiwa ni lazima. Mungu akiwa upande wetu hakuna aliye juu yetu.