Mafundisho


Rebeka alikuwa binti mchapakazi, mchangamfu na mwenye upendo. Hayo yanadhihirika pale alipomchangamkia mgeni kisimani, akampa maji ya kunywa na kunyweaha na ngamia wake. Ngamia wanakunywa maji mengi sana, kwa binti kunywesha ngamia 10 maji ya kuchota kisimani lazima awe kweli mchapakazi na mkarimu. Uchapakazi wake na ukarimu ukampatia mume aliyetoka kwa Bwana.

Rebeka aliendelea kumtumaini Mungu na hata alipochelewa kupata mtoto alimngoja Bwana na alipoona kama watoto wanapigana tumboni alimwendea nabii wa Mungu ili amweleze tatizo ni nini na ndipo alipoambiwa kuwa atazaa mapacha, mataifa mawili na mdogo atamtawala mkubwa. Matatizo yanaanzia hapa, rebeka hakumweleza mume wake, usiri ukaingia ndani ya ndoa na alipopata watoto akawa anampendelea zaidi mdogo maana alikumbuka unabii. Alipoona kama Mungu anachelewa kutomiza ahadi na unabii wake akaamua kutumia udanganyifu ili mwanae ampendaye achukue baraka za kaka yake.

Usiri, kupendelea na udanganyifu ulikuja kusambaratisha kabisa familia, watoto wakawa na chuki na wazazi hawakuwa na maelewano mazuri. Mungu atusaidie, wengi wanaingia kwenye ndoa wakiwa wenye upendo, ukarimu, uchapakazi na utii lakini wanapopata watoto, kazi nzuri, kusongwa na ndugu n.k hujikuta wanaacha misingi ya mwanzo na kusababisha ndoa zao kuwa za matatizo na hatimaye kuvunjika. Je, ni jambo gani linakutoa katika mpango wa Mungu kwenye ndoa yako?

MIT. 14:1
“Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake; Bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe.”

Wiki iliyopita nimesoma kwa mara nyingine tena maisha ya Sara na rebeka, wazazi wa mwanzo wa taifa la Israeli. Nimejifunza jambo lingine, hakuna mkamilifu bali tunahitaji neema na rehema za Mungu kila siku. Maisha ya mwanamke amchaye Mungu yamezungukwa na majaribu mengi sana sana. Sarah alikuwa mwanamke mtiifu sana, alimtii na kumweshimu mume wake siku zote, lakini jaribu la kutopata mtoto lilipozidi alikosa imani akaamua kulazimisha mtoto kupatikana kwa njia ya mkato. Baadaye alishindwa kukabili matokeo ya maamuzi mabaya akamtesa na kisha kumfukuza mjakazi wake.

Sarah hakua malaika bali mwanadamu, na hivyo Mungu hakumfutia ahadi yake kwake kwa sababu ya kosa lake, bado Mungu aliuangalia uaminifu wa Sarah na kumbariki kwa mtoto katika uzee. Na jina lake linaendelea kutajwa hadi katika agano jipya kuwa ni mwanamke mwenye imani na utii kwa Mungu na mume wake.

Tunahitaji kusogea katika kiti cha rehema ili kupata neema na rehema ya kutusaidia wakati wa uhitaji. No one is perfect and we are not super women, we need His grace daily.

EBR. 4:16
“Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema, na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji.”

Mwaka unakaribia kuisha. Inawezekana mipango yako na maombi yako uliyokuwa nayo January mwaka huu hayajatimia hata moja, tena yamekua kinyume kabisa. Umekata tamaa, unaona kama Mungu amekuacha na kukusahau. Kila siku unasikia shuhuda jinsi Mungu anavyowatendea wengine, wewe umebaki unaomba usinipite mwokozi unisikie kila siku. Umefika mahali unaona utafute short cut maana ni kama Mungu hakusikii vile… Leo napenda nikutie moyo, Usikate tamaa. Mungu hufanya kazi zake kwa jinsi ya ajabu sana. Yeye hutuwazia mema, na wakati mwingine huruhusu tupitie hali fulani ili aweze kujitwalia utukufu.

Mungu alimruhisu shetani kumjaribu ayubu kupitia mali na mwili wale ili apate kujitwalia utukufu. Mungu anakuwazia mema, na hakika siku yako ipo. Japo usiku utadumu sana, lakini asubuhi yaja na utaacha kulia maana Bwana atakufuta machozi. Mungu wetu anabaki kuwa Mungu, hata asipotenda sawa na tunavyomuomba. Mungu alikuwa na uwezo wa kumtoa petro gerezani siku ya kwanza ila alimuacha hadi siku moja kabla ya siku ya kunyongwa, ili ajitwalie utukufu. Muamini Mungu kuwa anaona unayoyapitia na hakika atakuja kukuokoa na kukufanikisha. Mungu alikuwa amemuandaa Ruth kuwa ndani ya ukoo wa Yesu, lakini haikutokea tu, bali kwanza alipitia magumu mengi, alifiwa na mumewe, aliteseka ugenini ila yote hayo ilikuwa ni ili kukutana na mume ambaye Mungu amemkusudia, Boaz.

Unapitia nini? Mimi sijui ila Mungu wako anahua na hakika anakuja jukusaidoa navkukuvusha. Usitafute njia ya mkato, simama kwa uaminifu kwenye jaribu lako hadi mwisho ndipo utauona ushindi.

Wanaume wanapokuwa wanatafuta mchumba, amemuona dada fulani akampenda yani atamuonyesha upendo wa hali ya juu, care za kutosha na kumchukulia, kumwelewa na kujitahidi kumfurahisha kila wakati. Yaani kipindi cha uchumba mdada anakuwa kama malkia vile, yani anajiona yupo dunia ya watu wawili, anatamani siku zifike wafunge ndoa ili waishi paradiso ya duniani.

Cha kusikitisha wanaume wengi wakishaoa wanajisahau, wanasahau kama mke bado ni yule binti waliyemchumbia, wanasahau kama mke anahitaji kujaliwa, kusikilizwa, care, romance na mengine kama hayo ili ndoa izidi kustawi. Tena akipata watoto ndio kabisaa, anaishi kama baba fulani, hata kwa mkewe anataka aonekane ndiye mwenye kauli ya mwisho, mkewe habembelezwi tena, kila kitu ni amri, amri tu. Ndoa inakosa msisimko na kubakia tu watu wanaohishi pamoja na kuheshimiana ila intimacy hakuna.

Kuna ugumu gani kuendelea kufanya yale uliyokuwa unayafanya kwa mkeo wakati wa uchumba? Kwanini siku hizi akisema au kutenda jambo usilolitaka unachukulia ni dharau wakatu mwanzoni ulikuwa unajaribu kuelewa sababu. Mke anahitaji kuona mume wake anakwenda extra mile kumfurahisha, na kumuonyesha upendo, wakati mwingine anaplay hard to get ili mume aweze kutumia ujuzi wake romantically kumpata ma sio kumkoromea na kumnunia.

In every woman there is a little girl who wants to be rescued, cared and romanced by her prince charming…!

Kila mwanandoa anapaswa kumuombea sana mwenzi wake na ndoa kwa ujumla. Wanawake mara nyingi wamekuwa wakiomba sana kwa ajili ya waume zao na watoto hadi wanasahau kujiombea na unakuta mume hana hata muda wa kuomba. Kama ambavyo musa alihitaji watu wa kumshika mikono yake ili aweze kuwainua wana wa Israel mbele za Mungu ndivyo ambavyo mke anahitaji mume amshike mkono ili aweze kuiinua nyumba yake mbele za Mungu. 

Shetani hamtafuti mume pekee, au watoto tu bali humtafuta kila mwanadamu, kila mwanandoa kila wakati. Omba kwa ajili ya mkeo Mungu amtie nguvu kukabili majukumu yake kama mke, mama, mwajiri, mwajiriwa, mzazi, mlezi,mfariji, msaidizi n.k. Omba kwa ajili ya mumeo ili aweze kukabili majukumu yake kama baba, mume, mwajiri, mwajiriwa, kiongozi wa familia, provider n.k.

Maombi ni silaha kwa kila mwamini. Omba bila kukoma. Omba na usichoke. 

Kila mwanandoa anapaswa kumuombea sana mwenzi wake na ndoa kwa ujumla. Wanawake mara nyingi wamekuwa wakiomba sana kwa ajili ya waume zao na watoto hadi wanasahau kujiombea na unakuta mume hana hata muda wa kuomba. Kama ambavyo musa alihitaji watu wa kumshika mikono yake ili aweze kuwainua wana wa Israel mbele za Mungu ndivyo ambavyo mke anahitaji mume amshike mkono ili aweze kuiinua nyumba yake mbele za Mungu. 

Shetani hamtafuti mume pekee, au watoto tu bali humtafuta kila mwanadamu, kila mwanandoa kila wakati. Omba kwa ajili ya mkeo Mungu amtie nguvu kukabili majukumu yake kama mke, mama, mwajiri, mwajiriwa, mzazi, mlezi,mfariji, msaidizi n.k. Omba kwa ajili ya mumeo ili aweze kukabili majukumu yake kama baba, mume, mwajiri, mwajiriwa, kiongozi wa familia, provider n.k.

Maombi ni silaha kwa kila mwamini. Omba bila kukoma. Omba na usichoke. 

Duniani tunapitia mambo mengi ya kuvunja moyo na kukatisha tamaa. Mengine yanaumiza sana moyo na mengine yanaonekana kutuangamiza kabisa. Lakini Bwana akiwa upande wetu tunashinda na zaidi ya kushinda. Simama na mistari hii katika yote unayopitia ukitambua ya kuwa Mungu hapendi tuteseke wala tuangamie.

OMB. 3:22-26, 31-33
“Ni huruma za BWANA kwamba hatuangamii, Kwa kuwa rehema zake hazikomi.    Ni mpya kila siku asubuhi; Uaminifu wako ni mkuu.    BWANA ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, Kwa hiyo nitamtumaini yeye.    BWANA ni mwema kwa hao wamngojeao, Kwa hiyo nafsi imtafutayo.    Ni vema mtu autarajie wokovu wa BWANA Na kumngojea kwa utulivu.    Kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu Hata milele.  Maana ajapomhuzunisha atamrehemu, Kwa kadiri ya wingi wa huruma zake.    Maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu. Wala kuwahuzunisha.”

« Previous PageNext Page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 176 other followers