Kwanini Bado Nipo Hai?

Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kutujalia kuingia mwaka huu mpya. Bwana anakusudi na kila mmoja wetu ndio maana katupa tena mwaka mwingine. Luka 13:6-9 6Kisha Yesu akawaambia mfano huu: “Mtu mmoja alikuwa na mtini uliopandwa katika shamba lake la mizabibu, akaja ili kutafuta tini kwenye mti huo, lakini hakupata hata moja. 7Hivyo akamwambia mtunza shamba: ‘Tazama, kwa muda wa miaka mitatu sasa nimekuwa nikija kutafuta matunda kwenye mtini huu, nami sikupata hata moja. Ukate! Kwa nini uendelee kuharibu ardhi?’ 8Yule mtunza shamba akamjibu, “ ‘Bwana, uache tena kwa mwaka mmoja zaidi, nami nitaupalilia na kuuwekea mbolea. 9Kama ukizaa matunda … Continue reading Kwanini Bado Nipo Hai?

Mapishi – Pilau ya Maua

Mahitaji Mchele vikombe 3 Nyama ya kuku Sausage 6-8 Viazi vidogo 8 Njegere kikombe 1 Vitunguu maji 2 Vitunguu saum kiasi Karoti 2 kubwa Mafuta ya kupikia Matayarisho Katakata karoti vipande vya nusu duara, katakata vitunguu maji na sausage vipande vidogo vidogo. Menya vitunguu saum na uvisage Menya viazi na uvioshe Andaa mchele na kuuosha Kata nyama ya kuku na kuitenganisha na mifupa na ngozi Mapishi Bandika njegere na uzichemshe kiasi Chemsha ngozi na mifupa ya kuku hadi iive Kaanga vitunguu maji hadi view brown(visiungue) halafu weka nyama ya kuku na koroga na kisha weka viazi na koroga, weka vitunguu … Continue reading Mapishi – Pilau ya Maua

Uwe Hodari Katika Bwana

Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa Joshua 1:8-9 8Usiache Kitabu hiki cha Torati kiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, ili upate kuwa mwangalifu kufanya kila kitu sawasawa na yote yaliyoandikwa ndani yake. Ndipo utakapoifanikisha njia yako na kisha utasitawi sana. 9Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe imara na hodari sana. Usiogope wala usivunjike moyo, kwa kuwa BWANA wako, atakuwa pamoja nawe ko kote uendako. Mungu anatuwazia yaliyo mema sana na mara zote huwa upande wetu. Tunapokutana na mambo mengi magumu ya kukatisha tamaa anatutia moyo kuwa tusiogope katika hayo maana yeye ndiye aliyetuokoa na kutuita tumtumikie na ameahidi … Continue reading Uwe Hodari Katika Bwana