Mada: Mavazi ya heshima ni yapi?

shalom wapendwa

Leo naona tujadiliane kidogo kuhusu jambo ambalo limekuwa tata miongoni mwa wakristo waliookoka. Swala la mavazi limekuwa na tafsiri nyingi, sasa naomba tusaidiane kwa msaada wa Roho mtakatifu, yapi ni mavazi ya heshima yamfaayo mwanamke mtumishi wa Mungu? ambayo hayataharibu ushuhuda wake?.

Nakaribisha maoni mbalimbali ili tuweze kujifunza kwa pamoja.

Mungu akubariki sana

Advertisements

Kitchen Party

utensils

Shalom wapendwa
Baada ya mitandio kuchukua nafasi kubwa sana kwenye sherehe za ‘kitchen party’ baada ya khanga kumaliza muda wake, sasa nayo imeshapitwa na wakati.
Mtindo ulioingia sasa ni vitenge na vinapendeza haswa! Bibi harusi mtarajiwa anashona vazi lake maridadi la vitenge na wageni wote waalikwa wanapewa kitenge cha kushona rangi sawa na bibi arusi ila maua tofauti. Hakika inapendeza sana.
Kwa wale wanaotarajia kufanya sherehe hiyo tafuteni vitenge muone jinsi mtakavyo pendeza.
Next time nitawawekea picha mjionee wenyewe.
Kwa leo naishia hapa, wakati mwingine tena

Mungu akubariki sana.

Kumtumikia Mungu

Shalom
Leo tuangalie kuhusu kumtumikia Mungu sisi kama wanawake.Zipo kazi nyingi sana nyumbani mwa Bwana.Imezoeleka miongoni mwa wengi kwamba kuwa mtumishi wa Mungu ni lazima uwe na kati ya zile huduma tano au uwe muimbaji wa injili. Watu wengi wanasahau kuwa pamoja na hizo pia zipo kazi nyingi sana ndani ya nyumba ya Mungu ambazo tunaweza kuzifanya na kuwa watumishi wake.
Warumi 12:4-8
Sisi tu viungo katika mwili wa kristo. Tunafanya kazi kila mtu kwa kadiri ya mwito wake ila kwa kusaidiana na kwa umoja. Kama mwanamke wa kristo unaweza kuwa unawaangalia wajane na yatima (kama dorkasi), unafanya usafi wa kanisa kwa kujitolea, unawapa watoto wasio na wazazi uji jumapili baada ya shule ya jumapili, kuwatembelea na kuwatia moyo waliovunjika moyo, kuwafundisha stadi za maisha wenye uhitaji huo katika nyumba ya Bwana, kuangalia nyumba ya mtumishi wake mchungaji (mfano kupeleka maji kama ni tatizo, chakula,mavazi etc), na nyingine nyingi kutokana na eneo unapoishi.
Mungu atusaidie tunapoamua kumtumikia yeye kwa roho na kweli. Amua kutumika katika nyumba ya Bwana na hakika unaiona amani na furaha yake jinsi unavyoendelea kumuishia yeye na kumtumikia.

Mungu akubariki sana.

Bajeti

budget11

Nawasalimu wapendwa katika jina la Bwana, ni siku nyingi kidogo sikuwa hewani sababu ya matatizo kidogo ya kiafya..namshukuru Mungu kwa uponyaji wake na sasa tuendelee kujifunza katika uwepo wake.
Leo nimeona tuzungumze kuhusu bajeti.Hili jambo limekuwa ni gumu sana miongoni mwetu wanawake hasa kutokana na asili yetu ya kupenda kupendeza na kuwa na vitu vizuri.
Jambo muhimu ni kujua kiasi unachopata kwa mwezi ukitoa kodi zote, kiasi ambacho unatakiwa ukipangie matumizi.Kwa kawaida yapo matumizi ya aina kuu mbili, haijalishi unafamilia au unaishi mwenyewe na aina hizo ni matumizi ya lazima na matumizi ya ziada.
Matumizi ya lazima ni kwa mfano:

 • matoleo mbalimbali
 • Kodi ya nyumba
 • Ada za shule
 • Chakula
 • mahitaji ya nyumbani mf.sabuni,mafuta etc
 • Nauli / mafuta ya gari
 • Bili za umeme, maji,msaidizi,mlinzi n.k
 • Mawasiliano
 • Matibabu
 • Akiba

Mahitaji ya ziada ni kama

 • Nguo na viatu
 • Michango na zawadi
 • Burudani

Tenga kiasi kinachohitajia kwa kila kipengele kwa mwezi.Hakikisha fedha uliyotenga inatosha na usibadili matumizi ya fedha bila sababu ya msingi.
Fedha inayobaki kwa mwezi weka pembeni kama akiba au unaweza itumia kwa matumizi ya ziada.Marazote hakikisha umekamilisha matumizi yote ya lazima kabla ya kutumia kwa matumizi ya ziada.Na matumizi ya ziada yanaweza yakawa ni kila baada ya kipidi fulani mfano miezi 3, 6 n.k ili kuweka akiba zaidi kuliko kutumia fedha.

Hakikisha unaifuata bajeti yako kama ulivyojipangia ili uweze kuona mafanikio.Mwanzo itakuwa ngumu kidogo ila kadri unavyojizoeza baadaye itakuwa rahisi sana.

Epuka kununua kitu bila kukipangia bajeti..Tumia pesa yako kwa busara kwa mafanikio yako na familia yako.Pia jitahidi kuwafundisha watoto jinsi ya kutumia fedha kwa uangalifu na kwa bajeti.

Mungu akubariki unapochukua hatua hii muhimu katika mafanikio yako ya kifedha.

Tafakari ya Leo

Zaburi 63: 1-5
Ee Mungu, Wewe ni Mungu wangu,
nakutafuta kwa moyo wote,
nafsi yangu inakuonea kiu,
mwili wangu unakuonea wewe shauku,
katika nchi kame na iliyochoka
mahali ambapo hapana maji.
2Nimekuona katika mahali patakatifu
na kuuona uwezo wako na utukufu wako.
3Kwa sababu upendo wako ni bora kuliko uhai
midomo yangu itakuadhimisha.
4Nitakusifu siku zote za maisha yangu
na kwa jina lako nitainua mikono yangu.
5Nafsi yangu itatoshelezwa kama kwa wingi wa
vyakula,
kwa midomo iimbayo kinywa changu
kitakusifu wewe.

Mungu akubariki sana

Kwanini Bado Nipo Hai?

Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kutujalia kuingia mwaka huu mpya. Bwana anakusudi na kila mmoja wetu ndio maana katupa tena mwaka mwingine.

Luka 13:6-9

6Kisha Yesu akawaambia mfano huu: “Mtu mmoja alikuwa na mtini uliopandwa katika shamba lake la mizabibu, akaja ili kutafuta tini kwenye mti huo, lakini hakupata hata moja. 7Hivyo akamwambia mtunza shamba: ‘Tazama, kwa muda wa miaka mitatu sasa nimekuwa nikija kutafuta matunda kwenye mtini huu, nami sikupata hata moja. Ukate! Kwa nini uendelee kuharibu ardhi?’ 8Yule mtunza shamba akamjibu, “ ‘Bwana, uache tena kwa mwaka mmoja zaidi, nami nitaupalilia na kuuwekea mbolea. 9Kama ukizaa matunda mwaka ujao, vema, la sivyo ukate.’ ”

Katika maneno haya tunaona jinsi ambavyo Bwana alikasirishwa na mti uliokuwa haujazaa matunda kwa muda mrefu.

Sisi tuliookoka Mungu ametuchagua ili tuzae matunda yanayo dumu .Yoh 15:16

Hivyo basi Mungu anatutarajia tumzalie matunda. Inawezekana kabisa Mungu amekuacha hadi leo sababu Yesu alimsihi asikukate maana amejitolea kukumwagilia na kukutunza hadi uzae matunda, na kumbuka sasa umepewa muda wa ziada na wakati wa Bwana ukifika na akakutahaujazaa matunda Utakatwa!

Sababu nyingine inawezekana Mungu amekuacha sababu ya matunda yako uliyoyazaa

Matendo 9:36-41

Dorkasi alipofariki wajane walihuzunishwa sana na wakamlilia Mungu wakikumbuka mambo mema yote ambayo Dorkasi alikuwa akiwafanyia.Mungu alimfufua Dorkasi na kumuongezea siku za kuishi ili aendelee kuzaa matunda aliyokuwa ameshaanza kuyazaa na yalikuwa ya kupendeza machoni pa Mungu.

Hivyo basi wewe ambaye umekuwa unamzalia Mungu matunda, endelea mbele kwa bidii maana Mungu anapendezwa na kazi njema unayoifanya.

Na wewe ambaye bado haujaanza Muombe Mungu akuwezesha mwaka huu uzae matunda yanayo pendeza na kudumu.

Mungu akubariki sana