Tafakari ya Leo

Zaburi 63: 1-5
Ee Mungu, Wewe ni Mungu wangu,
nakutafuta kwa moyo wote,
nafsi yangu inakuonea kiu,
mwili wangu unakuonea wewe shauku,
katika nchi kame na iliyochoka
mahali ambapo hapana maji.
2Nimekuona katika mahali patakatifu
na kuuona uwezo wako na utukufu wako.
3Kwa sababu upendo wako ni bora kuliko uhai
midomo yangu itakuadhimisha.
4Nitakusifu siku zote za maisha yangu
na kwa jina lako nitainua mikono yangu.
5Nafsi yangu itatoshelezwa kama kwa wingi wa
vyakula,
kwa midomo iimbayo kinywa changu
kitakusifu wewe.

Mungu akubariki sana

Advertisements

Kwanini Bado Nipo Hai?

Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kutujalia kuingia mwaka huu mpya. Bwana anakusudi na kila mmoja wetu ndio maana katupa tena mwaka mwingine.

Luka 13:6-9

6Kisha Yesu akawaambia mfano huu: “Mtu mmoja alikuwa na mtini uliopandwa katika shamba lake la mizabibu, akaja ili kutafuta tini kwenye mti huo, lakini hakupata hata moja. 7Hivyo akamwambia mtunza shamba: ‘Tazama, kwa muda wa miaka mitatu sasa nimekuwa nikija kutafuta matunda kwenye mtini huu, nami sikupata hata moja. Ukate! Kwa nini uendelee kuharibu ardhi?’ 8Yule mtunza shamba akamjibu, “ ‘Bwana, uache tena kwa mwaka mmoja zaidi, nami nitaupalilia na kuuwekea mbolea. 9Kama ukizaa matunda mwaka ujao, vema, la sivyo ukate.’ ”

Katika maneno haya tunaona jinsi ambavyo Bwana alikasirishwa na mti uliokuwa haujazaa matunda kwa muda mrefu.

Sisi tuliookoka Mungu ametuchagua ili tuzae matunda yanayo dumu .Yoh 15:16

Hivyo basi Mungu anatutarajia tumzalie matunda. Inawezekana kabisa Mungu amekuacha hadi leo sababu Yesu alimsihi asikukate maana amejitolea kukumwagilia na kukutunza hadi uzae matunda, na kumbuka sasa umepewa muda wa ziada na wakati wa Bwana ukifika na akakutahaujazaa matunda Utakatwa!

Sababu nyingine inawezekana Mungu amekuacha sababu ya matunda yako uliyoyazaa

Matendo 9:36-41

Dorkasi alipofariki wajane walihuzunishwa sana na wakamlilia Mungu wakikumbuka mambo mema yote ambayo Dorkasi alikuwa akiwafanyia.Mungu alimfufua Dorkasi na kumuongezea siku za kuishi ili aendelee kuzaa matunda aliyokuwa ameshaanza kuyazaa na yalikuwa ya kupendeza machoni pa Mungu.

Hivyo basi wewe ambaye umekuwa unamzalia Mungu matunda, endelea mbele kwa bidii maana Mungu anapendezwa na kazi njema unayoifanya.

Na wewe ambaye bado haujaanza Muombe Mungu akuwezesha mwaka huu uzae matunda yanayo pendeza na kudumu.

Mungu akubariki sana

Mapishi – Pilau ya Maua

pilau

Mahitaji

Mchele vikombe 3

Nyama ya kuku

Sausage 6-8

Viazi vidogo 8

Njegere kikombe 1

Vitunguu maji 2

Vitunguu saum kiasi

Karoti 2 kubwa

Mafuta ya kupikia

Matayarisho

Katakata karoti vipande vya nusu duara, katakata vitunguu maji na sausage vipande vidogo vidogo.

Menya vitunguu saum na uvisage

Menya viazi na uvioshe

Andaa mchele na kuuosha

Kata nyama ya kuku na kuitenganisha na mifupa na ngozi

Mapishi

Bandika njegere na uzichemshe kiasi

Chemsha ngozi na mifupa ya kuku hadi iive

Kaanga vitunguu maji hadi view brown(visiungue) halafu weka nyama ya kuku na koroga na kisha weka viazi na koroga, weka vitunguu saumu na endelea kukoroga hadi uone vinalainika.

Sasa weka mchele uliouosha kidogo kidogo huku unakoroga ili usigandie chini.

Kisha weka carot na sausage na endelea kukoroga halafu weka njegere na ile supu ya mifupa na ngozi ya kuku.(weka supu tu bila chochote)

Baada ya hapo wacha viive (zingatia moto usiwe mkali sana).

Baada ya muda mfupi epua na pakua

Inaweza kuliwa na kachumbali au rosti ya ng’ombe

Enjoy!

Uwe Hodari Katika Bwana

Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa

Joshua 1:8-9

8Usiache Kitabu hiki cha Torati kiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, ili upate kuwa mwangalifu kufanya kila kitu sawasawa na yote yaliyoandikwa ndani yake. Ndipo utakapoifanikisha njia yako na kisha utasitawi sana. 9Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe imara na hodari sana. Usiogope wala usivunjike moyo, kwa kuwa BWANA wako, atakuwa pamoja nawe ko kote uendako.

Mungu anatuwazia yaliyo mema sana na mara zote huwa upande wetu. Tunapokutana na mambo mengi magumu ya kukatisha tamaa anatutia moyo kuwa tusiogope katika hayo maana yeye ndiye aliyetuokoa na kutuita tumtumikie na ameahidi kuwa nasi kila tuendako.

Kitu muhimu tunachopaswa kukifanya ni kulishika neno lake na kulisimamia. Tukilitafakari siku zote za maisha yetu maana neno lake ndio mwanga wa njia zetu. Zaburi 119:105

Ukilishika neno la Mungu utaweza kuwa mwangalifu kufanya kama neno la Mungu linavyosema. Na hii haiwezekani kwa nguvu na utashi wetu bali ni kwa kumkabidhi Yesu maisha yetu nayeye anatupa Roho wake mtakatifu atakaye tuwezesha katika yote.

Napenda kukutia moyo wewe mwanamke wa Yesu, Mungu anajua mambo yote unayopitia na anataka aone ukiwa imara na hodari.

Uwe na moyo mkuu!

Mbarikiwe na Bwana Yesu

Bwana apewe sifa!

Karibu katika ukurasa huu wa wanawake wa Kristo Yesu. Hapa ni mahali utapata kuelimishwa, kutiwa moyo na kutoa mawazo yako kama mwanamke wa Kristo yatakayosaidia kuimarisha maisha ya kiroho na kimwili kwa wanawake na jamii kwa ujumla.

Karibu sana!