WANAWAKE WA BIBLIA

Shalom Leo tunanza somo letu la kwanza ambalo litakua ni mfululizo wa masomo juu ya wnawake wa biblia Tutaangalia maisha yao, familia zao, huduma na kazi zao, mafanikio yao, makosa yao na kushindwa kwao ili tuweze kujifunza kutoka kwao kwa msaada wa Roho mtakatifu.

SOMO LA KWANZA: DEBORA NA YAELI – UONGOZI THABITI NA USHUJAA

Wengi wetu tumewahi kumsikia Debora ila ni wachache wanaojua Yaeli ni nani. Tujifunze

KITABU: Waamuzi sura ya 4 na ya 5 ( Hakikisha umesoma zote)

Debora alikuwa ni nabii mke na kiongozi wa wana wa Israel ajulikanaye kama mwamuzi. Alikuwa ni mwamuzi mwanamke pekee. Debora pia alikuwa ameolewa na mtu aitwaye Lapidoti. Baada ya kifo cha Joshua aliyewaongoza wana wa Israeli kuingia kanaani, Mungu aliinua waamuzi kuwaongoza na kuwatawala. Waamuzi wa mwanzo walikuwa ni Othnieli, Ehudi na Shamgari. Debora alifuatia baada yao. Utayapata haya katika sura ya 3 ya kitabu cha waamuzi.

Wakati huo wa uongozi wa Debora, mfalme Yabini ndio alikuwa !tawala wa Kanaani na jemedari wake wa jeshi aliitwa Sisera. Wakaanani walikuwa na nguvu kubwa sana ya kijeshi na ndio walikuwa wanaongoza kwa kuwa na askari wengi na Vifaa Vya kisasa. Waliwatawala Israel kwa mabavu huku wakiwatesa kwa miaka 20. Debora alijikuta anasimama katika kipindi kigumu sana kwa taifa la Israel. Debora anatambulishwa kama nabii make kwanza Kabla ya muamuzi, hii ni sababu nafasi ya nabii alikuwa ni nafasi ya kipekee sana. Ni nabii pekee ndio alikuwa na uwezo wa kuongea na Mungu kwa niaba ya watu.

Mungu alimuahidi Musa kuinua manabii katika Israel na alipofanya hivyo hakuinua wanaume pekee bali na wanawake pia japo kipindi hicho wanawake hawakuwa na nafasi sana katika jamii.

KUM. 18:15‭, ‬18 BWANA, Mungu wako, atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi; msikilizeni yeye. Mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru.

Manabii wake wengine ni Miriam (Kutoka 15:20), Hulda (2wfalme 22:14), Noadia (Nehemiah 6:14) na mke wa Isaya (Isaya 8:2). Pamoja na kuwa mfumo wa maisha ulielemea kwa mwanume bado hikuwazuia wanawake kumtumikia Mungu.

Debora pamoja na kuwa nabii alikuwa ni mwamuzi katika Israel. Watu walikuwa wakimwende kupata suluhu ya matatizo yao mbalimbali.

Waamuzi 4:5 Naye alikaa chini ya mtende wa kati ya Rama na Betheli, katika nchi ya vilima vilima ya Efraimu; wana wa Israeli wakakwea kwake, awaamue.

Hii inaonyesha alikuwa na hekima ya kuweza kuwaamua, kibali na heshima katika jamii yake. Japokuwa biblia haisemi sana juu ya mumewe Ila inaonekana alikuwa anampa ushirikiano na hakuwa kikwazo cha mkewe kufanya kazi kwa ufanisi. Ndoa haipaswi kuwa kizuizi kwa mwanamke kutimiza ndoto zake na kumtumikia Mungu kwa karama na vipawa alivyopewa.

Ukombozi wa Israel kutoka kwa wa Kanaani ulianza pale Debora alipomuita Baraka na kumpa ujumbe wa kinabii kutoka kwa Mungu na kumwambia aandae jeshi la watu 10000 na kuwa Sisera anakuja kuwavamia ila wao wajiandae maana watamshinda sababu Mungu yupo upande wao. Kutokana na ukweli kwamba jeshi la Sisera lina vikosi vikali na zana za kisasa na wana wa Israel waliambiwa wachukue tu watu kutoka makabila fulani, Baraka alipata hofu akijua hawataweza kupigana na Sisera. Kutokana na hofu akahitaji uwepowa Debora ambaye Mungu amezungumza naye waende wote vitani. Baraka aliujua ujasiri wa Debora na kwamba uwepo wake ungewapa wanajeshi wake na yeye ujasiri wakijua Mungu yupo pamoja naye.

Waamuzi 4:8 Baraka akamwambia, Kama utakwenda pamoja nami ndipo nitakwenda; bali kama huendi pamoja nami, mimi siendi.

Pamoja na kufahamu kuwa Baraka amekubali kwenda vitani wa sababu yake, Debora hakupata kiburi wala majivuno kujiona kuwa yeye ni bora zaidi na yeye ndio kafanikisha. Alijua kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu tu na Mungu ndiye anayewapigania watu wake. Hakubeba utukufu wa Mungu wala kujionyesha kuwa yeye ni wa maana sana. Tabia hii ya kiungu ndio huwainua watu, tabia ya kujishusha na kuacha utukufu umwendee Mungu peke yake. Unapotambua kuwa unayoyafanya sio wewe wala kwa nguvu zako bali ni Mungu mwenyewe ndipo Mungu atazidi kukutumia zaidi na zaidi. Kusudi lake hikuwa kujipatia sifa Bali Mungu mwenyewe kujitwalia utukufu. Waamuzi 4:24

Hapa tunakutana na mwanamke mwingine shujaa aitwaye Yaeli. Waamuzi 4: 17-24

Yaeli alikuwa ni mkebwa Heberi, Mkeni Heberi na mfalme Yabini walikuwa na uelewano hivyo Sisera akaona akajifiche huko. Yaeli yenye akakumbuka asili yake ni Israel hivyo akaazimia kumuua Sisera mtesaji wa Israeli. Kwa ujasiri kabisa akamuua na kusababisha ushindi kwa Israel na unabii ukatimi kuwa Sisera atauwawa katika mikono ya mwanamke. Yaeli alikuwa tayri kupambna kwa ajili ya taifa lake maana aliijua historia yake na hakuwa tayari kuridhika na amani ya muda. Fursa ilipopatikana hakutana hofu kumuingia kumharibia kusudi lake bali aliitumia vizuri. Ni ujasiri wa kipekee ukizingatia mfalme ambaye ndio mkuu wa Sisera alikuwa na mkataba wa amani na mumewe.

Utawala wa Debora ulipelekea kuwa na Amani kwa miaka 40, waamuzi 5:31. Kizazi chote kiliishi kwa amani kwa sababu ya wanawake hawa waliosimama katika nafasi zao kwa uaminifu. Sasa ni zamu yako kusimama kwa uaminifu pale Mungu amekuweka kwa manufaa ya vizazi vyote. Haijalishi ni ofisi, biashara, huduma, familia, jamii n.k. Simama kwa uaminifu katika nafasi yako na kamwe usitafute utukufu na sifa.

MASWALI

Maswali ya kuyajibu wakati unasoma somo hili kisha tutajadili pamoja siku ya Ijumaa. Hakikisha Leo hdi alhamisi umepata muda wa kuyajibu yote.

Soma Waamuzi 4 na 5 kisha andika majibu ya maswali haya kwenye daftari lako.

1. Nini kilimpa Debora nguvu ya kufanya kazi yake?

2. Tunawezaje kuwa na ufanisi kama wanawake watumishi wa Mungu katika kizazi hiki?

3. Yael ni nani?

4. Je unawezaje kulinganisha alichofanya Yaeli katika maisha ya Sasa?

5. Kuwa umuhimu gani kuwa na moyo safi?

6. Taja vitu vinavyoweza kuwasaidia wanawake kufanikisha kusudi la Mungu katika maisha yao na utumishi wao.

7. Jambo gani umejifunza binafsi kutokana na maisha ya Debora na Yaeli ambalo utalifanyia kazi kubadili maisha yako?

8. Unadhani ni gharama gani Debora na Yaeli walikubali kuingia ili kufanikisha kusudi la Mungu katika maisha yao?

9. Muelezee Debora katika maeneo yafuatayo

I. Wito wake

II. Utayari

III. Ujasiri

IV. Imani kwa Mungu

Ubarikiwe Sana unapojifunza somo hili kwa makini. Tukutane Ijumaa kwenye majadiliano

Limeandaliwa na: Magreth Riwa

womenofchrist.wordpress.com

Advertisements

Masomo ya Biblia ( Bible Study)

Shalom

Napenda kuwatangazia Kuanza kwa mfululizo wa masomo ya biblia (bible study ) mahali hapa. Masomo haya sio mahubiri hivyo kila anayetamani kulijua neno la Mungu kwa undani itamlazimu kusoma somo kwa makini na kusoma sehemu husika kwenye biblia yake na kisha kujibu maswali yatakayokuwepo. Kisha siku ya ijumaa itakuwa ni maalumu kwa majadiliano na maswali.

Somo litakuwa linawekwa kila siku ya jumatatu. Nakukaribisha sana tujifunze biblia pamoja. Unapaswa kuwa na biblia, daftari au notebook na kalamu. Kisha tenga siku na muda maalumu kila wiki wa kukaa na kusoma na kujifunza huku ukiandika kwenye daftari unayojifunza.

Tutaanza na mfululizo wa masomo juu ya wanawake wa Biblia. Maisha yao, utumishi wao, makosa yao, ushindi wao na tuna nini la kujifunza kwao. Kaa mkao wa kujifunza na kujadili.

Tutaanza rasmi tarehe 24 July.

Karibu sana

Mambo Muhimu Kwako

1. Kila unapoamka kutana na Mungu kwanza kabla ya kukutana na mtu yeyote. Anza siku yako kwa maombi na kuongea na baba yako.

2. Soma neno la Mungu kila siku. Tafuta bible study ya binafsi au kikundi kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu.

3. Andika baraka zote Mungu anazokutendea kila wakati bila kusahau majibu ya maombi yako.
Hii itakupa kuwa na moyo wa shukrani na kukuongezea imani.

4. Tafuta mstari wa biblia wa kusimamia kwa wiki husika au mwezi au mwaka. Hakikisha kila siku unatembea na neno la Mungu linalokuongoza kutenda na kuwaza.

Ubarikiwe sana

JINSI YA KUWEKA MIPANGO YA MWAKA

Ufuatao ni mtiririko wa maswali ambayo yatakusaidia kuangalia na kukagua maisha yako na kupanga mipango yako kwa ajili ya mwaka huu. Jibu maswali haya kwa uhakika huku ukifikiria jinsi ya kuboresha maisha yako.

A: MALENGO BINAFSI
1. Ni Tabia gani nzuri ambazo kujijengea mwaka huu na hatua gani unapanga kuzichukua kufanikisha hilo?
2. Utafanya nini kuhakikisha kuwa unasimamia malengo yako bila kusukumwa?
3. Unapanga kujifunza kitu gani kipya mwaka huu?
4. Vitabu gani unapanga kuvisoma mwaka huu?
5. Je unaifurahia kazi yako? Ni nini kimakufurahisha zaidi au kinakukera zaidi kwenye kazi yako?

B: AFYA NA MUONEKANO
1. Ni jambo gani unataka kulifanikisha mwaka huu katika kutunza na kuboresha afya yako?
2. Utafanya mambo gani kila siku ili kuweza kufikia malengo yako ya afya.
3. Unapanga kufanya nini mwezi huu kufikia malengo yako ya afya ya mwaka?

C: NDOA NA FAMILIA
1. Muda wako na familia mwaka huu unapanga uweje?
2. Utafanya nini ili kuongeza ukaribu na mwenzi wako mwaka huu?
3. Ni mipango gani mliyonayo kama wanandoa kuimarisha ndoa yenu?
4. Mwaka huu mnategemea kwenda safari ya mapumziko? Mtaiandaa vipi?

D: WATOTO
1. Ni kwa namna gani unataka watoto wako wakue katika maeneo yafuatayo:
i. Kimwili
ii. Kihisia (emotionally)
iii. Kimahusiano
iv. Kiroho
v. Kielimu
2. Ni kwa namna gani watoto wako watasoma mwaka huu?
3. Uwezo wa watoto wako upo kwenye maeneo gani? Utawasaidie kuutumia vyema?
4. Udhaifu wa watoto wako upo wapi? Utawasaidiaje kukabiliana nao?

E: KIUCHUMI
1. Ni maendeleo gani unataka kuyaona mwaka huu katika uchumi wako?
2. Kipato chako cha sasa kikoje? Unawezaje kukiongeza?
3. Una madeni kiasi gani? Unawezaje kuyapunguza au kumaliza kabisa kwa mwaka huu?
4. Akauti yako ya akiba ikoje? Unawezaje kuweka akiba zaidi kwa mwaka huu?
5. Malengo yako ya kiuchumi ya muda mrefu ni yapi? Mwaka huu utafanya nini kuanza kuyatimiliza?
6. Je huwa unatoa sadaka na zaka zote? Kama la mwaka huu unaanzimia kutoa kwa kiwango gani?
7. Mwezi huu tunaanza kufanya mambo gani katika safari ya kuboresha uchumi wako?

Semina Maalumu Kwa Vijana wa Kiume

image

Blog hii kwa kushirikiana na Devine Events tumeandaa semina maalumu kwa ajili ya vijana wa kiume. Kumekuwa na semina nyingi sana kwa ajili ya wasichana ila vijana wa kiume wamekuwa wanasahaulika kila mara. Sasa wakati wenu umefika utapata wasaa wa kufundishwa na walimu waliobobea katika ujana na mahusiano na pia kutakuwa na muda wa kutosha kuuliza maswali na majadiliano.

Usipange kukosa maana utajifunza mengi na hakuna kiingilio no bure kabisa. Kanisa lipo mkabala na mataa ya kwenda Chuo kikuu ubungo utaona bango limeandikwa Lighthouse Pentecostal Holiness mission.

Karibu sana na Mungu akubariki. Kwa mawasiliano yoyote piga namba 0653483053

KARIBU KWENYE KONGAMANO LA WANAWAKE

image

Karibu sana kwenye kongamano la wanawake wote na wasichana litakalofanyika Tarehe 12 March Mbezi beach Dar es Salaam..  Hii sio ya kukosa. Ni siku yetu wanawake kufurahi pamoja huku tukijifunza habari za Mungu na maisha ya ushindi ndani ya Yesu.

image

TICKET zinapatikana Posta jengo ya Benjamin Mkapa ground floor ofisi za HSK TECHNOLOGIES
Ubungo opposite na mataa ya njia panda ya chuo GESA STATIONERY
Na Mwenge JAG shoes karibu na Tamal hotel
Mawasiliano 0653483053

Neno la Asubuhi

Mithali 9.11
Maana, kwa msaada wangu siku zako zitazidishwa; Na miaka ya maisha yako itaongezwa.

Zaburi 16.11
Utanijulisha njia ya uzima; Mbele za uso wako ziko furaha tele; Na katika mkono wako wa kuume Mna mema ya milele.

1. Siku zitazidishwa
2. Miaka itaongezwa
3. Kuifahamu njia ya uzima
4. Furaha tele
5. Mema ya milele

Zaburi 138.8
BWANA atanitimilizia mambo yangu; Ee BWANA, fadhili zako ni za milele; Usiziache kazi za mikono yako.
Ubarikiwe